top of page

Persondataloven

Privatlivspolitik

Grønlund Antik Aps´s målsætning med privatlivspolitikken er, at du har tillid til at vi behandler de personoplysninger, vi modtager om dig, på en sikker måde.​

Nedenstående privatlivspolitik vedrører vores kunder.
1. Dataansvarlig
Den dataansvarlige for behandling af personoplysninger er:

Hans Grønlund
Gammel Kongevej 94a

1850 Frederiksberg

gl-antik@mail.com 
Telefonnummer: 42433454

2. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om vores privatkunder:
Navn, email, telefonnummer.

Derudover behandler vi følgende personoplysninger om vores erhvervskunder:
Virksomhedsnavn, navne på kontaktpersoner, virksomhedsadresse, postnr. og by, mail, og virksomhedstelefonnummer, bankoplysninger og CVR nr.


3. Vi bruger personoplysninger til følgende formål
Personoplysninger om kunder bruger vi udelukkende i forbindelse med kontakt, betaling og fakturering.

4. Videregivelse af personoplysninger
Vi vider giver ikke dine oplysninger til nogen.

5. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, en givende opgave kræver. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis. Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i 3 måneder efter end opgave.

6. Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:
• du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
• du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at tilbagekalde dit samtykke for eksempel ved at kontakte os per email eller ved at ringe til os. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet via greengroveantik@gmail.com. Vi bestræber os på at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til Datatilsynet, datatilsynet.dk.

7. Ændring af vores privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via mail.

Denne Privatlivspolitik er gældende fra 15. Oktober 2018.

bottom of page